Ilustracija
Do Tokija

Ovo su posljedice masovnog iseljavanja sa Balkana

European Council On Foreign Relations (ECFR se) bavi se odnosima unutar Evropske unije kao i vanjskom politikom, a objavljuje i brojne publikacije i analize koje imaju uticaj na odluke evropskih lidera. Stoga vrijedi obratiti pažnju na 31-straničnu analizu objavljenu na službenim stranicama ECFR-a koja se bavi problematikom masovnog iseljavanja iz zapadnog Balkana, a koju je […]